1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 3,33 out of 5)
Loading...

Jak se dostat na videonávody ve výukovém systému Moodle

 

Jak již bylo řečeno, digitální certifikát je v asymetrické kryptografii digitálně podepsaný veřejný šifrovací klíč, který vydává certifikační autorita. Uchovává se ve formátu X.509, který (kromě jiného) obsahuje informace o majiteli veřejného klíče a vydavateli certifikátu (tvůrci digitálního podpisu, tj. certifikační autoritě). Certifikáty jsou používány pro identifikaci protistrany při vytváření zabezpečeného spojení (HTTPS, VPN atp.). Na základě principu přenosu důvěry je možné důvěřovat neznámým certifikátům, které jsou podepsány důvěryhodnou certifikační autoritou. [1] Domnívám se, že sdílený certifikát Webhostingu C4 je dostatečně věrohodný a že proto není třeba vynakládat cca. dalších 2.000 Kč pro odstranění hlášek o nedůvěryhodnosti výukového systému Moodle.

Moodle [můdl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Je vyvíjen jako nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání. Moodle je poskytován zdarma jako otevřený software spadající pod obecnou veřejnou licenci GNU.[2]

Vstup do výukového systému Moodle je pro adminem zřízené účty, ale i pro hosta prostřednictvím protokolu https a z finančních důvodů je využíván automaticky sdílený certifikát Webhostingu C4. Sdílený certifikát webových stránek není podepsán certifikační autoritou pro tento web, protože je sdílený. Z uvedeného důvodu se budou zobrazovat varovná hlášení, která jsou zobrazena i v následujícím videonávodu pro prohlížeč Firefox:

 

Obdobně pro prohlížeč Chrome:

Pěkný článek o certifikátech vyšel také na root.cz, kde autoři uvádí:

Běžně autorita ověřuje, že entita, která certifikát drží, opravdu existuje a jmenuje se tak a tak. V zásadě rozlišujeme dva typy ověření: důkladné (a nákladné), kdy je potřeba výpis z obchodního rejstříku, obchodní komory, potvrzení adresy apod, a zběžné, které je levnější a méně administrativně náročné. Spousta autorit jde ještě o úroveň níž a ověřuje se pouze podle e-mailové adresy.[3]

 

[1] Přispěvatelé Wikipedie, Digitální certifikát [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2014, Datum poslední revize 16. 08. 2014, 10:59 UTC, [citováno 10. 10. 2014] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digit%C3%A1ln%C3%AD_certifik%C3%A1t&oldid=11744287>

[2] Přispěvatelé Wikipedie, Moodle [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2014, Datum poslední revize 8. 09. 2014, 18:27 UTC, [citováno 10. 10. 2014] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moodle&oldid=11825392>

[3] Roman Bořánek, Petr Krčmář, Root.cz [online], LinuxDays 2014: Sítě musí být robustní, rychlé a bezpečné, c2014, Datum poslední revize 6. 10. 2014, 00:00 UTC, [citováno 10. 10. 2014] < http://www.root.cz/clanky/linuxdays-2014-site-musi-byt-robustni-rychle-a-bezpecne/#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss >